Home | Events | The Danish Church in London: OnsdagsBar – Mayday celebrations

The Danish Church in London: OnsdagsBar – Mayday celebrations

1 May 2024
Member events

Come and join the Wednesday Bar at the Danish Church in London - Mayday Celebrations

Date
1 May 2024
Time
18:00 – 21:00
Venue
Den Danske Kirke i London
4 Saint Katharine's Precinct
London
NW1 4HH
United Kingdom
View the map
Price
Free to attend

Danish candy and drinks will be for sale.

“A dear child has many names”: Valborgsmesse, International Workers’ Day, MayDay; what they all have in common is that we celebrate with flying flags, beer, joy that spring is well underway and joined singing:

Come to the May Day sing-along where we sing together from the ‘højskole’-songbook, which has both Danish and English traditional songs.

Everyone is welcome to bring their own song of significance, instruments, and otherwise just good spirits with a desire to join in. Our talented pianist and singer Inge-Lise Nygaard will be ready at the piano to play and sing with us while we have cozy night with talk, laughter choosing songs together throughout the evening.

Wednesday bar is aimed especially at those who study and work and therefore cannot come to our daytime events. Every evening has a theme, which is always organized in a way so that our non-Danish-speaking family and friends can also participate. Everyone is welcome.


Please see the event description in Danish below

Drikkevarer og dansk slik kan købes.

“Et kært barn har mange navne”: Valborgsmesse, Arbejdernes kampdag, Majdag; fælles for dem alle er at vi fejrer med fanen holdt højt, øl, glæde over foråret er godt i gang og sang:

Kom til Majdag fællessang hvor vi synger sammen fra højskolesangbogen, her findes både danske og engelske sange.

Alle er velkomne til at tage en sang af betydning med, deres egne instrumenter, og ellers bare godt humør og lyst til at være med. Vores dygtige pianist og sanger Inge-Lise Nygaard vil være parat ved klaveret til at spille og synge for, mens vi aftenen igennem hygger, snakker og vælger sange sammen.

Onsdagsbar er rettet specielt mod dem, der studerer og arbejder og derfor ikke kan komme til vores dagsarrangementer. Hver aften har et tema, som altid er tilrettelagt på en måde, så vores ikke-dansktalende familie og venner også kan deltage. Alle er velkomne.

Click here to find out more about The Danish Church in London’s events.